Szerző: Domokos Zsuzsanna
Cím: Wagner és magyar barátai
Kiadó: Liszt Múzeum Alapítvány
Kiadás éve: 2013

A múzeum 2013. május 17-től 2014. május 15-ig tartó időszakos kiállításának katalógusa.Szerző: Eckhardt Mária
Cím: Génie Oblige! A Liszt Ferenc Emlékmúzeum kincsei
Kiadó: Helikon Kiadó
Kiadás éve: 2011.

A bicententáriumi Liszt év során a harmadik Liszthez kapcsolódó kötet jelenik meg a Helikon Kiadó és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közös gondozásában. Ezúttal a sorozat díszalbuma, a "Génie Oblige! A Liszt Ferenc Emlékmúzeum kincsei" című kötet lát napvilágot.

A reprezentatív kivitelű díszalbumba  121 különféle típusú tárgy került kiválogatásra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Ferenc Emlékmúzeumának gazdag anyagából: a különleges hangszereken és a hagyatéki könyv- és kottagyűjtemény legértékesebb darabjain kívül eredeti Liszt-kottakéziratok részletei, Liszt-levelek és Liszthez írt levelek, festmények, grafikák, fényképek, plasztikák, oklevelek, koncertműsorok, Liszt-ereklyék kerülnek bemutatásra. A vegyes, látványos képanyag segítségével körvonalazódik Liszt Ferenc élete, művészete és kortársaival való kapcsolata.

Egy-egy teljes oldalt betöltő színes képhez ugyancsak egy-egy oldalnyi magyarázó szöveg kapcsolódik, két nyelven (magyar-angol verzióban). Nemcsak olyan tárgyak kerültek a kötetbe, amelyek a múzeum állandó kiállításán is láthatók, hanem a raktárakban megbúvó, legfeljebb egy-egy tematikus kiállítás alkalmával bemutatható sok rejtett kincs is napvilágra került.Szerző: Eckhardt Mária
Cím: Liszt Ferenc Christus oratóriuma és a Zeneakadémia
Kiadó: Helikon Kiadó
Kiadás éve: 2011

A Krisztus oratórium magyar javaslatra a 2011-es bicentenáriumi év nemzetközi viszonylatban is emblematikus darabja lett: Liszt születésnapján, október 22-én, a "World Liszt Day" keretében ez a mű szólal meg a világ számos hangversenytermében Budapesttől Bayreuthig, Madridtól Pekingig, Szöultól Párizsig. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) keretében működő Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont is hozzá kíván járulni ahhoz a nemes törekvéshez, hogy Lisztnek ez a remekműve minél inkább a figyelem középpontjába kerüljön. A jubileumi év alkalmából indított új, reprezentatív kiadványsorozatában elsőként olyan kötetet publikál, amely bemutatja a múzeum gyűjteményéből a Krisztus oratóriummal kapcsolatos legjelentősebb dokumentumokat: zenei kéziratokat és leveleket, nyomtatott kottákat, könyveket fényképeket. A nagy értékű anyagból is kiemelkedik az oratórium egyik tételének Liszt által készített négykezes zongoraátirata: a "Pásztorok éneke a jászolnál" ("Hirtengesang an der Krippe"), melynek eredeti kéziratát hasonmás kiadásban teljes egésszé közkinccsé tesszük.Szerző: Watzatka Ágnes
Cím: Budapesti séták Liszt Ferenccel
Kiadó: Helikon Kiadó
Kiadás éve: 2011

Liszt Ferenc, az első és egyben legnagyobb külföldön is elismert magyar zeneművész és zeneszerző, mély érzelmekkel ragaszkodott a magyar fővároshoz, amelyben először 11 évesen járt, és amely 58 éves korától otthonává vált.

A "Budapesti séták Liszt Ferenccel" című könyv egy rendhagyó útikönyv, amelynek törzsanyagát öt városnéző séta képezi. A látogató-olvasó a könyv bevezető fejezetében magával Liszt Ferenccel ismerkedhet meg, fordulatos életének fontosabb állomásaival, művészi tevékenységének sokszínűségével, külföldi és budapesti tartózkodásainak áttekinthető összefoglalásával. Az öt séta során a magyar fővárosnak pesti és budai központját járhatja be, azokat a helyszíneket, ahol Liszt is gyakran járt, ahol koncertezett, ahol lakott, ahol tanított, ahol vacsorán, estélyen vett részt, ahol barátai, tanítványai laktak, és ahová szívesen ment látogatóba. Lisztet kísérve az olvasó az egykori főváros zenei és kulturális életébe nyer beletekintést, a könyv lapjain találkozhat a magyar politikai és kulturális élet nagyjaival: Széchényi Istvánnal, Deák Ferenccel, Andrássy Gyulával, Jókai Mórral, és a magyar zenei élet elitjével: Erkel Ferenccel, Mosonyi Mihállyal, Reményi Edével, Hubay Jenővel.

Pest belvárosa az elmúlt kétszáz évben jelentős változásokon esett át, az 1838-as árvíz, az 1849-es harcok, az 1870-es évek városrendezési munkálatai többször újrarajzolták térképét. A könyv lapjain archív felvételekről és korabeli rajzokról átépített utcák és terek, eltűnt épületek és megsemmisült koncerttermek tárulnak az olvasó elé, hogy egyszersmind Liszt szemével is tekinthessen a mindig megújuló magyar fővárosra.Szerző: Eckhardt Mária
Cím: Liszt Ferenc hagyatéka I.
Kiadó: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Kiadás éve: 1986.

Az 1986-ban útra kelő Acta-sorozat minőségi változást jelentett. Látható, olvasható kinyilvánítását annak, hogy a Zeneakadémia a benne, általa végzett tudományos munka rendszeres közlésével is megfelel egyetemi hivatásának.

Több, mint jelképes, egyenesen szükégszerű, hogy az Acta első kötete eryben folyamatos Liszt-kutatásunk egyik láncszeme. Újabb bizonysága részint annak, hogy milyen erősen egybeforrott Liszt munkássága, gondoskodása a Zeneakadémiával, hogy törődése, gondja a mai napig erőforrása oktató és kutató munkánknak. Bizonysága részint annak, hory pedagogiai, zeneszetzői, szellemi és tárgyi hagyatékának feldolgozása mindig jelen volt és van Egyetemünk életében. Tudós tanáraink szinte mindannyian jelentős művekkel járultak hozzá Liszt Ferenc életének és munkásságának feltárásához, megértéséhez.Szerző: Eckhardt Mária
Cím: Liszt Ferenc hagyatéka II.
Kiadó: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Kiadás éve: 1986.

A Zeneakadémia értékes Liszt-gyűjteményének 1986-ig kellett várnia méltó elhelyezésére. A Régi Zeneakadémia épülete 1981-ben lett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskoláé, s az 1984 nyarián megkezdett
rekonstrukciós munkák befejezésével az 1986-os jubileumi Liszt-évben nyílt meg a hallgatókés a nagyközönség számára. Azóta az újonnan létrehozott (és a Zeleművészeti Föskola szervezeti keretei között működó) Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatókózpont felelős az értékes Liszt-gyííjtemény megőrzéséért, gyarapításáért, kiállításáért és tudományos feldolgozásáért.Szerző: Eckhardt Mária
Cím: Liszt Ferenc Emlékmúzeum - katalógus
Kiadó: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Kiadás éve: 1986.

Hálás, de egyúttal nehéz feladat hárult ránk, amikor Liszt Ferenc szüIetésének 175., halálának 100. évében végre elérkezett az évszázada óhajtott lehetőség, hogy egykori otthonát múzeumként mutassuk be a nagyközönségnek. Hogy milyen is volt ez azotthon, azt Legány Dezsó, Liszt magyarországi működésének legkiválóbb szakértője tanulmányából tudhatjuk meg. S hogy miként jutottunk el az óhaj megvalósulásáig, arra nézve Isoz Kálmánnak az első, 1925-ös zeneakadémiai Liszt-emlékszoba kalauzához írt bevezetője, illetve Prahács Margitnak a többször átrendezett emlékszobák 1968-as leíró katalógusához készített előszava szolgál fontos adatokkal. A legutóbbi átrendezés - még mindig a Zenemávészeti Főiskola 1907. óta működő  Liszt Ferenc-téri épületében - Kárpáti János munkája volt, akinek Liszt zongoráiról írt tanulmányát olvashatjuk e katalógusban. Jelen van így irásaival az a négy tudós, akinek áldozatos munkája most érlelte be gyümölcsét. S irásaikban, valarnint a katalógus egyes tételeinél gyakran feltűnik azok neve is, akik a Zeneművészeti Főiskola Liszt-gyújteményét értékes relikviákkal gazdagitották: Hubay Jenőé és leszármazottaié, a Thomán-hagyatékot is közvetítő Szinyei Merse Félixnéé, Varga Vilma Liszt-tanítványé és a hagyatékának egy részét közvetítő Brandt Rudolfé, valamint sok más adományozóé. Megszámlálhatatlan azoknak a sora, akik segitettek és segítenek hiteles Liszt-dokumentumok felkutatásában, felhívják a figyelmet fontos és ismeretlen adatokra, lappangó relikviákra. A katalógusban ebből csak annyi látszik, mint egy jéghegy víz fölötti része. A köszönet azonban az Emlékmúzeum ügyének valamennyi segítőjét méltán megilleti.Szerző: Eckhardt Mária
Cím: Liszt 125 éves Zeneakadémiája
Kiadó: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Kiadás éve: 2000.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) 2000. november 14-én ünnepli megnyitásának 125, évfordulóját. Az lntézmény, mely "Országos Magyar Királyi Zeneakadémia" néven csaknem fél évtizedes előkészítő munka után 1875-ben nyithatta meg kapuit mindössze 5 tanárral és 39 növendékkel, ma 172 kinevezett és 73 óraadó tanárt foglalkoztat, 467 belföldi és 120 külföldi növendéket oktat Magyarország legjelentősebb felsőfokú zenei intézménye. 1925 óta viseli Liszt Ferenc nevét, mint főiskola már 1971-ben egyetemi rangot kapott, és 2000 januárja óta elnevezésében is egyetem.Szerző: Eckhardt Mária
Cím: Liszt és Beethoven (kiállítás)
Kiadó: Liszt Ferenc Zenemávészeti Egyetem
Kiadás éve: