Az Liszt Ferenc Emlékmúzeumhoz kapcsolva 1986-ban a Zeneakadémia létrehozott egy Liszt Ferenc Kutatóközpontot is. Ennek hármas feladata van:

  1. a Zeneakadémia saját Liszt-gyűjteményének gondozása és gyarapítása, tudományos feldolgozása és publikálása;
  2. az egyetemi oktatás és a  hazai Liszt-kutatás segítése a Lisztre és korára vonatkozó, bel- és külföldi dokumentáció minél szélesebb körű összegyűjtésével, Liszt-adatbázis létrehozásával, információs szolgálattal;
  3. részvétel a nemzetközi Liszt-kutatás különféle projektjeiben, együttműködés Liszt-kutatóhelyekkel, kiadókkal, Liszt Ferenc-társaságokkal, részvétel nemzetközi konferenciákon, illetve ilyen konferenciák szervezése stb.


A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont saját gyűjteményének legfontosabb állománycsoportjai: Liszt zeneműkéziratai, levelei, egyéb zeneműkéziratok és levelek (eredetiben illetve másolatokban), fényképek, festmények, grafikák, plasztikák, reprodukciók, ereklyék, aprónyomtatványok (műsorok, plakátok stb.), archív dokumentumok (oklevelek, iratok), hírlapkivágatok. A könyvek és nyomtatott kották közül csak Liszt egykori budapesti könyv- és kottatárának anyaga tartozik múzeumi állományba; az egyéb kották és könyvek, a Lisztre vonatkozó irodalom gyűjtése és feldolgozása a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközponttal szorosan együttműködő Zenetörténeti Kutatókönyvtár feladata. A Liszt-autográfok, grafikák, fotók és archív dokumentumok digitális feldolgozása már elkészült; a múzeumi gyűjtemény további részeinek digitalizálása folyamatban van. Nyomtatott publikációk a Liszt-hagyatéki könyv- és kottatárról az Egyetem tudományos közleményeinek sorozatában jelentek meg.

A Kutatóközpont Liszt-adatbázisába bel- és külföldi, kéziratos és nyomtatott forrásokból a Liszt-zeneművek keletkezésére, kiadásaira és előadásaira, a források lelőhelyeire vonatkozó legfontosabb információkat gyűjtik a  Kutatóközpont munkatársai, akik ennek alapján a kutatók konkrét kérdéseire készséggel adnak tájékoztatást szóban és írásban. Másolatokat azonban csak saját állományú anyagokról tudunk adni; egyéb gyűjtemények anyagai másolatban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kutatókönyvtárának olvasótermében tanulmányozhatók.

A Kutatóközpont munkatársai segítik az egyetemi oktatást speciális Liszt-kurzusokkal, a Liszt-vonatkozású diplomamunkák és disszertációk tanácsadásával. Szoros az együttműködés a budapesti Editio Musica  új Liszt-összkiadásával és a müncheni Henle Verlag Liszt-Urtext kiadásaival.

 

 

A Liszt Kutatóközpont tevékenységei:

1. Adatbázis

Kutatók számára feldolgoztuk a múzeum gyűjteményének kb. 90%-át, az adatbázis online elérhető magyar és angol nyelven, és keresni lehet benne.

 

 

2. Konferenciák

 

Ülésnap Mosonyi Mihály zeneszerző tiszteletére – Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont

2015. október 3.


A Liszt Kutatóközpont munkatársainak előadásai:

Domokos Zsuzsanna: „Liszt Ferenc Esztergomi miséje Mosonyi Mihály interpretációjában” in Magyar Zene LIV, (3. szám), 2016. augusztus, 311-316. 

Watzatka Ágnes: „Szép zene rossz librettóra – Mosonyi Mihály operái

Spischak Dávid: „Mosonyi és a nagybőgő” in Parlando 2016/5

Peternák Anna: „Mosonyi és a sógora. Portrék és zsánerképek Weber Henrik életművéből” in Gramofon (2015 tél)

Békéssy Lili: Emlékezés a magyar nagyságokra. Mosonyi zongoraművei a Liszt Hagyatékban


Mona Dániel: A zeneszerző kritikus - Mosonyi Mihály a Zenészeti lapokban megjelent zenekritikáiról

 

 

Hymns in Liturgy and Life  – nemzetközi himnológiai konferencia, Cambridge

2015. július 30. – augusztus 1.

Watzatka Ágnes:  Narrative and Catechetic Hymns in the Hymnbook Cantus Catholici (1651), előadás

 

 

Liszt Múzeumok találkozója – nemzetközi találkozó, Liszt-emlékhelyek története, programjai

2016. szeptember 10.

Résztvevők:

Evelyn Liepsch  - tudományos munkatárs – Weimar
Goethe – und Schiller- Archiv:
A weimari Liszt emlékhelyek, hagyaték és tervek

Dr. Martin Czernin – tudományos vezető, Eisenstadt- Raiding
A raidingi szülőház és a Burgenlandi Landesmuseum Liszt gyűjteménye

Mag. Thomas Mersich MAS - Geschäftsführung Liszt Festival Raiding 
A raidingi Liszt fesztiválok, Liszt kultusz bemutatása

Hans Emmert – Schillingsfürst
A Schillingsfürst kastélyban látható Liszt emlékszoba

Fürst Constantin von Schillingsfürst   - Schillingsfürst
A Hohenlohe- Schillingsfürst család története

Eckhardt Mária – Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont alapító igazgatója
Domokos Zsuzsanna – Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója – Budapest
A budapesti Liszt Múzeum alapítása és élete az elmúlt 30 évben, további tervek

 

 

Városok, templomok és kastélyok zenéje Magyarországon -  Székesfehérvár

2016. szeptember 22-23


Domokos Zsuzsanna: Verebi Végh János és a Magyar Királyi Zeneakadémia, előadás

 

 

Europe in the Time of Franz Liszt – Pokrajinski muzej Maribor, Maribor, Szlovénia

2016. október 13-14.


Domokos Zsuzsanna: The Hungarian Royal Academy of Music in the 1880’: the Collaboration and Friendship between Liszt and János Verebi Végh, előadás

Watzatka Ágnes: The Concerts of Franz Liszt in Budapest, előadás

Peternák Anna: Behind the Liszt Statues of Alajos Strobl, előadás

 

 

Nineteenth-Century Programme Music - Complesso Monumentale di San Micheletto, Lucca, Olaszország

2016. november 25-27.

 

Domokos Zsuzsanna: Cypresses and Palmes: The Program of Death and the Eternal Life in Liszt’s Late Works, előadás

Watzatka Ágnes: Hunnenschlacht - A Specific Materialization of Liszt's Ideas about Programme Music, előadás

 

 

Bass2016 Prague – Prága, Csehország

2016. szeptember 20-25.


Spischak Dávid: Mihály Mosonyi as a bass player, előadás

 

 

Liszt Ferenc: A magyarok Istene

2018.

Múzeumunk és Kutatóközpontunk különleges konferenciát szervezett 2018. március 14-én a Régi Zeneakadémia Kamaratermében, a Kutatóközpont munkatársainak részvételével.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával vásárolta meg az eredetileg a Táborszky és Parsch kiadó hagyatékából származó, majd a Nádor Kálmán kiadó tulajdonába átkerült eredeti Liszt-kéziratokat. A hét különböző Liszt-mű autográf kottái és a hozzájuk tartozó másolói kéziratok tematikájukban, illetve Liszt életrajza szempontjából Magyarországhoz kötődnek. A kutatás elsődleges szempontja az volt, hogy az új kéziratok milyen módon változtatják meg a művekről eddig kialakult képet, s mennyiben bővítik a hozzájuk fűződő ismereteinket. A konferencia célja volt mindemellett, hogy a kutatóközpontot egységes műhelyként is bemutassa.

Az előadások írásbeli formájának magyar nyelvű változatai első alkalommal itt, a honlapunkon jelennek meg:

DOI 10.26113/LFZE.2018.1

Domokos Zsuzsanna: Az egyetlen Petőfi megzenésítés Liszt életművében: A magyarok Istene


DOI 10.26113/LFZE.2018.2

Fedoszov Júlia: „Óh mondsza: Felejteni tudsz-e te engem? - Liszt Petőfi szellemének című zongoradarabjának keletkezése és két kézirata


DOI 10.26113/LFZE.2018.3

Bokor Lilla: Sejtések és cáfolatok: a Puszta-Wehmut keletkezéséről, szerzőségéről és kiadásáról


DOI 10.26113/LFZE.2018.4

Peternák Anna és Szabó Ferenc János: A „megtalált románc


DOI 10.26113/LFZE.2018.5

Watzatka Ágnes: Kései hódolat a magyar nemzetnek: Liszt Ferenc Magyar király-dala


DOI 10.26113/LFZE.2018.6

Spischak David: Liszt Ferenc búcsúja Mosonyi Mihálytól

 

3. Egyéb publikációk, tudományos tevékenységek

 

Domokos Zsuzsanna: „Liszt Faust szimfóniájának „Gretchen” tétele – eredeti változat és átiratok” in Szekvenciáktól szimfóniákig. Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére, szerk. Dobszay Ágnes, Domokos Zsuzsanna, Péteri Lóránt, Vikárius László. (Budapest: Rózsavölgyi és Társa Kiadó – Zeneakadémia, 2015), 87-104.


Watzatka Ágnes: 
–„A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform. II. A reform énekkészlete” in Magyar Egyházzene XXII. évf. (2014/2015) 1. szám, 15-28. 
–„A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform. III. Reforménekek a magyarországi énekgyakorlatban” in Magyar Egyházzene XXII. évf. (2014/2015) 3. szám, 275–300. 
–„Die Ungarische Krönungsmesse – Antithesen und Synthesen der Kirchenmusik einer Nationalfeier” in Musik im Spannungsfeld zwischen nationalem Denken und Weltbürgertum. Heidelberg 2015, 145-161.


Liszt-kutatás – a Liszt Ferenc Kutatóközpont munkatársainak írásai
Watzatka Ágnes: „Liszt Ferenc kapcsolata a német Cecília-mozgalommal a Liszt–Witt levelezés tükrében”, Zenetudományi Dolgozatok 2013 – 2014, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2016), 317-358.

Liszt-kutatás – a Liszt Ferenc Kutatóközpont munkatársainak írásai
Peternák Anna: „Liszt képleírásai”, Zenetudományi Dolgozatok 2013 – 2014, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2016), 359-381.