NÉV: ECKHARDT MÁRIA (PÁRKAI ISTVÁNNÉ)

SZÜLETETT: 1943, Budapest

TUDOMÁNYOS FOKOZAT, EGYETEMI BEOSZTÁS: főtanácsos, tudományos igazgató

TANSZÉK/INTÉZMÉNY: Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont

TANULMÁNYOK:

1961-1966: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, középiskolai énektanár- és karvezetőképző tanszak, tanárok: Vásárhelyi Zoltán, Párkai István, Kroó György, Bartha Dénes, Gárdonyi Zoltán, Ujfalussy József, Legányné Hegyi Erzsébet. - Kitüntetéses diploma: 1966.

MUNKAHELYEK:

1966-1973: Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára - könyvtáros, tudományos munkatárs

(mellette énektanári munka 1969-1973: Vörösmarty gimnázium)

1973-1986: Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet, Magyar Zenetörténeti Osztály - tudományos munkatárs, 1983-tól csoportvezető

(mellette 1984-től részmunkaidőben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont előkészítő munkálatai)

1986-tól: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (2000-től Egyetem), Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, igazgató, 2009 óta főtanácsos, tudományos igazgató

AKTÍV ZENEI TEVÉKENYSÉG:

Az Országos Széchényi Könyvtár Énekkarának létrehozása (1970-) és vezetése

TANULMÁNYUTAK, KONFERENCIARÉSZVÉTELEK, VENDÉGELŐADÁSOK:

Európa csaknem valamennyi országában (Weimarban rendszeresen), az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában

VENDÉGKIÁLLÍTÁSOK:

Lengyelország, Portugália, Németország

FŐ KUTATÁSI TERÜLETEK:

Liszt Ferenc élete és munkássága; Liszt kortársai, tanítványai

19. századi magyar zenetörténet, zenei intézménytörténet

FŐBB PUBLIKÁCIÓK:

KÖNYVEK:

Franz Liszt und sein Kreis in Briefen und Dokumenten aus den Beständen des Burgenländischen Landesmuseums (társszerző: Cornelia Knotik) (Eisenstadt: Burgenlandisches Landesmuseum 1983)

Franz Liszt's Music Manuscripts in the National Széchényi Library, Budapest (Budapest: Akadémiai Kiadó 1986; kalóz reprint: New York: Pendragon 2008)

Liszt Ferenc hagyatéka a Budapesti Zeneművészeti Főiskolán, I. Könyvek / Franz Liszt's Estate at the Budapest Academy of Music, i. Books (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 1986)

Liszt Ferenc válogatott levelei 1824-1861. Vál., ford. és jegyz. (Budapest: Zeneműkiadó 1989)

Liszt Ferenc hagyatéka a Budapesti Zeneművészeti Főiskolán, II. Zeneművek / Franz Liszt's Estate at the Budapest Academy of Music, ii. Music (szerk., társszerzők: Domokos Zsuzsanna, Éger Györgyi, Koffán Zsófia, Neumayer Katalin) (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 1993)

Franz Liszts Weimarer Bibliothek (társszerző: Evelyn Liepsch) (Laaber: Laaber-Verlag 1999)

Das Album der Prinzessin Marie von Sayn-Wittgenstein (Weimar: Kulturstiftung der Länder. Stiftung Weimarer Klassik 2000)

KIÁLLÍTÁSI KATALÓGUSOK:

Liszt Ferenc Emlékmúzeum. Katalógus (Budapest: Zeneművészeti Főiskola 1986)

Liszt Ferenc Memorial Museum. Catalogue (Budapest: Zeneművészeti Főiskola 1986; 2nd rev. ed. 1996)

Chopin & Liszt. Exhibition Catalogue (társszerző: Hanna Wróblewska-Straus) (Warsaw: The Tryderyk Chopin Society 1995) lengyel verzióban is

Chopin & Liszt. A varsói Chopin Társaság és a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum kiállítása (Budapest: Liszt Ferenc Emlékmúzeum 1997)

Liszt 125 éves Zeneakadémiája: kiállítási katalógus / Liszt's 125-Year-Old Academy of Music: Exhibition Catalogue (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 2000)

"Beethoven's Wort den Jüngern recht zu deuten". Liszt und Beethoven. Katalog (társszerzők: Jochen Golz, Michael Ladenburger, Evelyn Liepsch) (Weimar: Stiftung Weimarer Klassik - Beethoven-Haus Bonn - Liszt Ferenc Gedenkmuseum Budapest 2002)

Liszt és Beethoven. Kiállítás (társszerzők: Jochen Golz, Michael Ladenburger, Evelyn Liepsch) (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont 2003)

Liszt Ferenc Memorial Museum, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest. Catalogue of the Permanent Exhibition (Budapest: Liszt Ferenc Academy of Music, Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Centre 2008)

TANULMÁNYOK KÖNYVEKBEN, GYŰJTEMÉNYES KÖTETEKBEN, KONGRESSBERICHTEKBEN: (válogatás)

a/ Külföldi kiadványokban:

Zur Frage der Liszt'schen Briefkonzeptbücher, in: Liszt-Studien I. Kongressbericht Eisenstadt 1978, hrsg. Serge Gut (München - Salzburg: Katzbichler 1981, 43-54)

Von "Les quatre élémens" bis zu "Les Préludes" - ein in der Weimarperiode umgestaltetes großes Projekt Liszts, in: Weimarer Liszt-Studien I (Weimar: Kulturbund der DDR 1986, 19-29)

Franz Liszts frühe Männerchöre, in: Der junge Liszt. referate des 4. Europäischen Liszt-Symposions Wien 1991, hrsg. Gottfried Scholz (München - Salzburg: Katzbichler 1993, 31-42)

Liszt und die Musik der Skandinavischen Länder, in: Liszt und die Nationalitäten, hrsg. Gerhard J. Winkler (Eisenstadt: Burgenländisches Nationalmuseum 1996, 151-162)

Vor hundert Jahren. Liszts und Halms Huldigung zur Schillerfeier 1859, in: Liszt und die Weimarer Klassik, hrsg. Detlef Altenburg (Laaber: Laaber-Verlag 1997, 133-153)

Zur Werkgeschichte der Psalmen 23 und 137 Franz Liszts, in: Das Goethe- und Schiller-Archiv 1896-1996. Beiträge aus dem ältesten deutschen Literaturarchiv, hrsg. Jochen Golz (Weimar - Köln - Wien: Böhlau 1996, 353-373)

Liszt's Contributions to the Breitkopf Chopin Edition, in: New Light on Liszt and His Music. Essays in Honor of Alan Walker's 65th Birthday, ed. Michael Saffle, James deaville (Stuyvesant N.Y.: Pendragon 1997, 167-180)

Schubert's and Liszt's Friend and Poet: Franz von Schober, in: Liszt the Progressive, ed. Hans Kagebeck, Johan Lagerfelt (Lewiston - Queenston - Lampeter: Edwin Meller Press 2001, 15-30)

Franz Liszt als Bearbeiter und Vermittler von Werken Robert Schumanns, in: "Neue Bahnen". Robert Schumann und seine musikalischen Zeitgenossen, hrsg. Bernhard R. Appel (Mainz - London etc: Schott 2002, 29-40)

National or European? The Budapest Academy of Music, in: Musical Education in Europe 1700-1914: Compositional, Institutional and Political Challenges, ed. Michael Fend, Michel Noiray (Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2005, Vol. 2, 537-564)

Franz Liszt's "Jeanne d'Arc" - Version für ein Doppelinstrument, in: Festschrift Otto Biba zum 60. Geburtstag, hrsg. Ingrid Fuchs (Tutzing: Hans Schneider 2006, 567-579)

Liszt à Marseille, in: Franz Liszt, un saltimbanque en province, ed. Nicolas Dufetel, Malou Haine (Lyon: Symétrie 2007, 89-122)

Die zeitgenössische Rezeption der symphonischen Werke Franz Liszts in Ungarn, in: Liszt und Europa, hrsg. Detlef Altenburg, Harriet Oelers (Laaber: Laaber Verlag 2008, 245-263)

b/ Belföldi kiadványokban:

A Zeneakadémia Liszt Ferenc leveleiben, in: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 100 éve, szerk. Ujfalussy József (Budapest: Zeneműkiadó 1977, 18-68)

Liszt Ferenc a magyar zene útján, in: Képes magyar zenetörténet, szerk. Kárpáti János (Budapest: Rózsavölgyi és Társa 2004, 162-175)

LEXIKONCIKKEK:

Kortárs magyar zeneszerzőkről, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (London - Washington - Hong Kong: Macmillan 1980)

19. századi magyar zeneszerzőkről, in: Brockhaus-Riemann Zenei Lexikon, szerk. Carl Dalhaus, Hans Heinrich Eggebrecht, magyar szerk. Boronkay Antal (Budapest: Zeneműkiadó 1983)

Liszt Ferenc, in: Magyar Katolikus Lexikon VII. köt. (Budapest: Szent István Társulat 2002, 886-892)

Liszt, műjegyzék (Rena Charnin Mueller társszerzőjeként), in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition (London etc.: Macmillan 2001, Vol. 14, 785-872)

TANULMÁNYOK FOLYÓIRATOKBAN, ÉVKÖNYVEKBEN (válogatás)

a/ Külföldi kiadványokban:

"Diary of a Wayfarer. The Wandering of Franz Liszt and Marie d'Agoult in Switzerland, June-July 1835", Journal of the American Liszt Society 9 (1982), 10-17.

"Une femme simple, mère d'un génie européen: Anna Liszt. Quelques aspects d'une correspondance", Revue Musicale No. 405-406-407 (1986), 199-214.

"L'édition des oeuvres de Franz Scchubeer par Franz Liszt. La fantaisie Wanderer: une transcription de piano pour piano", Ostinato Rigore 18/2 (2001), 69-84.

"Franz Liszt and his Godson Francis Korbay: New Documents in the Liszt Ferenc Memorial Museum, Budapest", Jorunal of the American Liszt Society Vol. LIV/LV/LVI (2003-2205), 85-101.

b/ Belföldi kiadványokban:

"Briefe aus dem Nachlasse Ernő v. Dohnányis", Studia Musicologica IX, fasc. 3-4 (1967), 407-420.

(Magyarul: Magyar Zene VIII/6 (1967 dec.), 613-626.

"Die Handschriften des Rákóczi-Marsches von Franz Liszt in der Széchényi-Nationalbibliothek, Budapest", Studia Musicologica XVII, fasc. 1-4 (1975), 347-405.

(Magyarul: Magyar Zene XVII/2 (1976), 161-189.

"Ein Spätwerk von Liszt: der 129. Psalm", Studia Musicologica XVIII, fasc. 1-4 (1976), 295-333.

'Liszt kapcsolata korának hazai kórusmozgalmával", Magyar Zene XIX/2 (1978 jún.), 121-129.

"Párizsi Liszt-dokumentum 1849-ből", Zenetudományi dolgozatok 1978, 79-94.

"Liszt-zeneműkéziratok az MTA Zenetudományi Intézetének Major-gyűjteményében", Zenetudományi dolgozatok 1983, 51-64.

"Magyar famtázia, ábránd, rapszódia a XIX. század zongoramuzsikájában I-II", Magyar Zene XXIV/2 (1983. jún.), 120-144; XXV/4 (1984 dec.), 346-366.

"Liszts Bearbeitungen von Schuberts Märschen: Formale Analyse", Studia Musicologica XXVI (1984), 133-146.

"New Documents on Liszt as Author", The New Hungarian Quarterly XXV, No. 95 (1984), 181- 194.

"Liszt in his Formative Years", The New Hungarian Quarterly XXVII, No. 103 (Autumn 1986), 93-107.

"Liszt Ferenc zeneműkéziratai a Zeneművészeti Főiskola Liszt Ferenc Emlékmúzeumában", Zenetudományi dolgozatok 1986, 235-260.

"Liszt, Gottschalg és Hetz. Dokumentumgyűjtemény az MTA Zenetudományi Intézet könyvtárában", Zenetudományi dolgozatok 1988, 285-317.

"A Liszt Ferenc Emlékmúzeum új szerzeményei 1986-1989. I. Liszt-zeneműkéziratok. - II. Liszt-levelek", Magyar Zene XXXI/1 (1990 márc.), 57-65; XXXI/3 (1990 szept.), 233-354.

"Zur Entstehungsgeschichte der 'Consolations' von Franz Liszt", Studia Musicologica XXXIV, fasc. 3-4 (1992), 449-457.

"Liszt's 125-year-Old Academy of Music: Antecedents, Ibnfluences, Traditions", Studia Musicologica XLII, fasc. 1-2 (2001), 109-132. /A kötet a Liszt Ferenc Emlékmúzeum 2000-ben rendezett "Franz Liszt and Advanced Musical Education in Europe" című nemzetközi konferenciájának teljes anyagát tartalmazza E. M. szerkesztésében./

"Egy 19. századi orgonarepertórium", Magyar Zene XL/1 (2002 febr.), 7-26.

"An Unpublished Letter by Berlioz", The Hungarian Quarterly Vol. 45 (Spring 2004), 141-150.

"Berlioz látogatása Magyarországon 1846-ban", Magyar Zene XLII/2 (2004 máj.), 95-110.

ZENEMŰVEK KÖZREADÁSAI, KRITIKAI KIADÁSAI:

Bécsi klasszikus kismesterek (Michael Haydn, Johann Georg Albrechtsberger, Karl Ditters von Dittersdorf, Franz Xaver Süssmayr) kórus- és zenekari művei (Budapest: Editio Musica, 1975-1982)

Liszt: XIX. magyar rapszódia, fakszimile kiadás (Budapest: Editio Musica 1986)

Liszt: Albumblätter für Prinzessin Marie von Sayn-Wittgenstein, Erstausgabe (Budapest: Editio Musica 2000).

Liszt: Consolations, Zwei Konzertetüden, Études d'exécution transcendante, Ungarische Rhapsodien 2, 6, 9, 12, Spanische Rhapsodie (München: G. Henle Verlag, 1992-2008)

SZERKESZTÉSEK, LEKTORÁLÁSOK, CD-ISMERTETŐK, RECENZIÓK, KISEBB NÉPSZERŰSÍTŐ KÖZLEMÉNYEK

TAGSÁGOK:

Belföldön: Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság (vezetőségi tag), Liszt Ferenc Társaság (társelnök), Magyar Kodály Társaság, Bárdos Lajos Társaság, KÓTA

Külföldön: Deutsche Liszt Gesellschaft, Weimar (vezetőségi tag), American Liszt Society (tiszteletbeli tag), British Liszt Society (tiszteletbeli tag), International Grieg Society (vezetőségi tag)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK:

1985: American Liszt Society Award of Excellence

1986: Erkel Ferenc-díj

1999: Ipolyi Arnold-díj

2004: Szabolcsi Bence-díj

2004: MAOE Alkotói Nagydíj